Üreticiye göre ürün listesi Berqun

Personel Performans Analizi

Personel Performans AnaliziBERQUN PERFORMANS İYİLEŞTİRME ÇÖZÜMLERİ B E R Q U N N E D İ R ? B e r q u n, o fis ç alış a nla rının g ü nlü k, a ylık, yıllık p e r f o r m a n s ölç ü mle ri sağlayan bir personel verimlilik analizi yazılımıdır. Bilgisayar başında geçirilen dakikaları ve saatleri değerlendirip puanlayarak zor işi yapar. 0 2 / 1 1 AVANTAJLARI Ölçülebilir Performans Metrikleri Oluşturması En Çok Dikkat Dağıtan Aktiviteleri Belirlemesi Context Switching’i En Aza İndirmesi İş Yükünün Verimli Dağıtılması Kişisel Farkındalık Oluşturması İş Akışlarının İyileştirilmesi 03 / 11 04/ 11 ÖLÇÜLEBİLİR PERFORMANS METRİKLERİ OLUŞTURMASI 05 / 11 ÖLÇÜLEBİLİR PERFORMANS METRİKLERİ OLUŞTURMASI Berqun, iş bilgisayarlarında harcanan her saniyeyi analiz ederek, çalışanların iş yerinde zamanlarını nasıl harcadıklarına dair ölçülebilir bilgiler veriyor. Bu veriler üretken, verimsiz ve boş zaman (bilgisayardan uzakta) olarak sınıflandırılır. Berqun, beklenen üretken saatlere karşı fiili üretken saatlere dayanan BQ (Berqun Quality Puanı) adlı bir puan hesaplar. BQ puanı, yöneticilerin en iyi ve düşük performans gösterenleri belirlemesine yardımcı olur. 06 / 11 DİKKAT DAĞITAN AKTİVİTELER Dikkati Dağıtılmış Çalışanlar, şirketlere küresel olarak milyarlarca dolara mal oluyor. Günümüzün çalışma ortamında, dijital günlük yaşamımızda dikkatimizi dağıtan bu kadar çok şey varken odağı kaybetmek çok kolay. Çalışanların büyük bir çoğunluğu çalışma saatlerinde boşa harcanan zamanın farkında değil. Berqun, dikkat dağıtıcı unsurların tespit edilmesine yardımcı olur. 07 / 11 CONTEXT SWİTCHİNG’İ EN AZA İNDİRMESİ Görevler arasında atlamaknedenüretkenliğinizi öldürüyor? Bağlam değiştirme, üretkenlik üzerinde kanıtlanmış bir engeldir. Qatalog ve Cornell Üniversitesi Fikir Laboratuvarı tarafından hazırlanan ortak bir rapora göre: İnsanların dijital uygulamalar arasında geçiş yaptıktan sonra üretken bir iş akışına geri dönmeleri ortalama olarak dokuz buçuk dakika sürüyor. İnsanların %45'i bağlam değiştirmenin kendilerini daha az üretken hale getirdiğini söylüyor. İnsanların %43'ü görevler arasında geçiş yapmanın yorgunluğa neden olduğunu söylüyor. Yorgunluk faktörünün kökeni, beynimizin herhangi bir zamanda bilgiyi “aklımızda” tutma kapasitesinin sınırlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çoğu bilgi çalışanının herhangi bir anda önemli miktarda dikkat dağıtıcı ve girdiyle çalıştığını düşünün - merhaba, birden çok tarayıcı sekmesi ve sohbet uygulamaları ve aynı anda bir video görüşmesinde konuşan kişiler. Toplantıdan toplantıya, konudan konuya ve derinlikten derinliğe koşuşturma, en çevik zihni bile zorlayabilir. CONTEXT SWİTCHİNG’İ EN AZA İNDİRMESİ Görevler arasında atlamak neden üretkenliğinizi öldürüyor? İŞ YÜKÜNÜN VERİMLİ DAĞITILMASI Tükenmişlikleri önleyin! İş yükünüzü dengeleyin! Tükenmişlik ruh hali değişiklikleri Uykusuzluk hastalığı Kilo almak Yüksek kan basıncı Azalmış bağışıklık fonksiyonu Alkol veya diğer madde kötüye kullanımı İş yükü yönetimi, işi ekibiniz arasında verimli bir şekilde dağıtma ve yönetme sürecidir. Başarılı bir şekilde yapıldığında, iş yükü yönetimi çalışan performansını en üst düzeye çıkarır ve kaosu eritmeye yardımcı olur, sizi ve ekibinizi her günün sonunda bunalmış olmak yerine tatmin hissetmenizi sağlar. Her 10 çalışandan 8'i işle ilgili stresin bir sonucu olarak "tükenmişlik" veya fiziksel ve zihinsel tükenme yaşıyor ve iş yükü çalışanların stres düzeylerinde önemli bir rol oynuyor. Tükenmişlik, aşağıdakiler gibi gerçek sağlık sorunlarına yol açabilir: Amerikan Psikologlar Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre, iş yükü dengesi zayıf olan çalışanların hasta olma ihtimalleri %60'ın üzerinde - hasta olmasalar bile - ve çalışanlarına ağır iş yükleri bırakan kuruluşlar da genellikle sağlık maliyetlerini daha fazla görüyor. iki katından daha fazla. Daha da kötüsü, aynı çalışanların işten ayrılma olasılıkları neredeyse üç kat daha fazladır ve muhtemelen daha önce kötü performans gösterirler. Çalışanların yaklaşık %85'i stresli olduklarında işe daha az bağlı olduklarını söylüyor. Kısacası, yeterli iş yükü yönetimi uygulamalarına sahip olmamak size birden fazla şekilde mal olacak! 08/ 11 İŞ YÜKÜNÜN VERİMLİ DAĞITILMASI Tükenmişlikleri önleyin! İş yükünüzü dengeleyin! 09 / 11 KİŞİSEL FARKINDALIK OLUŞTURMASI Performans değerlendirmeleri, ister değerlendiriliyor olsunlar ister değerlendirme yapıyor olsunlar, şirket genelindeki çalışanların öz farkındalıklarını geliştirmelerine yardımcı olacak benzersiz bir güce sahiptir. Çalışanlar kendilerini gerçekten ne kadar iyi anlarlarsa, o kadar iyi öğrenebilir, gelişebilir ve işte performans gösterebilirler. Kendi içgörüleri marjinal ise, çalışmalarının da marjinal olması muhtemeldir. Çalışanlarınız için içgörüler oluşturma İyi hazırlanmış bir performans değerlendirmesi, çalışanlarınızın öz farkındalığını artırmak için en güçlü araçlardan biridir. İşteki güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlayarak, daha odaklı, hedef odaklı ve üretken olmaları çok daha kolay. Çalışanlarınızın bir performans değerlendirmesi sırasında aldıkları geri bildirimin, bir ana nedenden dolayı ekstra güvenilirliği vardır: Bunu siz sağlıyorsunuz. Performanslarını gözlemlediğiniz ve analiz ettiğiniz ve hayatlarındaki en önemli insanlardan biri olduğunuz için, çalışanların yorumlarınıza inanması ve içselleştirmesi daha olasıdır. KİŞİSEL FARKINDALIK OLUŞTURMASI 10/ 11 İŞ AKIŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ Farklı zaman dilimlerinde benzer görevleri yapan iki çalışan düşünün. Berqun, ayrıntılı zaman çizelgelerini inceleyerek üretken kalıpları belirlemenize olanak tanır ve böylece süreç iş akışlarınız için iyileştirme fırsatları sunar.

Daha Fazla

Bu üreticiye ait ürün bulunmamaktadır.

QR kodu

Son görüntülenen

Herhangi bir ürün yok